Fidan Najafova

TƏQİBLƏR

0

TƏQİBÇİLƏR

9

Ümidsizlikdi.

Gün keçdikcə ölkədə vəziyyət pisləşir.Artıq insanlarda gələcəkdə nə edəcəyini bilməməklə bağlı qayğılar pik səviyyəyə çatıb.Bununla bağlıdır hamısı.

Cambly-dən istifadə etməyi tövsiyyə edirəm.Xüsusən speaking problemi olanlar üçün çox faydalıdır.

bunu demədiyimə peşman ola bilərəm. düşün indi, bundan illər sonra evlənmisən və uşaqların olub. həyatın monotonlaşmağa başlayır ərindən sıxılırsan. bax o gün geriyə baxıb həyatına girən adamları düşünürsən. mən də onlardan biriyəm. fərz et ki illər sonra mənə hə demədiyinə peşman olursan və yaşaya biləcəyin şeyləri düşünürsən. indi mənimlə burada qatardan düş və yox desən nələr itirə biləcəyimizi görək

before sunrise (1995)

kinyas ve kayra - hakan günday.

illər əvvəl oxuduğum və mənim üçün müqəddəsliyini hələ də qorub saxlayan kitab. təsiri güclü olmuşdu.

Çinlilərin yemək yediyi çubuqların maraqlı tarixçəsi var:

Antik Çində insan sayı sürətlə artdığı üçün qida çatışmamazlığı var idi.Çinlilərdə yemək çoxalsın deyə yeməyi çox xırda parçalara ayırıb çubuqla yeyirmişlər.Ağac çox olmadığından taxtadan istifadə edə bilməyən kasıb Çinlilər bir əllərində yemək olan boşqab digərində isə çubuqla ayaq üstü yemək yeməyə çalışırmışlar.Bu çubuqlarda taxtadan yox sümükdən ya da film dişindən düzəldilirmiş.

Qüdrətli olmayan imperiyadır.Şab Abbasın ölümündən sonra gələn ardıcılları dövlətin sonunu hazırlamışdır.Abbasın hərbi islahatlarından sonra Nadir xana qədərki xanlar ordu ilə, iqtisadiyyatla doğru düzgün məşğul olmamışdır.Bu səbəbdən 17-ci əsrin sonlarına yaxın imperiyada böhranlar başlamışdır.18-ci əsrdə isə Nadir xan hakimiyyəti ələ keçirib hərbi islahatlara başlamışdır.Bu da öz növbəsində imperiyanın müxtəlif yerlərində xalq qiyamlarına səbəb olmuşdur.

İmperiyanın Nadirin sağlığında parçalanmamasının səbəbi isə onun şəxsi nüfuzu ilə bağlıdır.

Kiminsə gecənin bir yarısı gün ərzində yığdığı əsəbi necə deyərlər sənin üzərinə boşaltmasıdır bəzən.Niyə? Çünki sakitsən və bundan istifadə edib mənfi enerjilərin sənin üstünə yükləməlidilər hökmən.

milan kundera - ignorance (yeni bitirdim)
turgenev - atalar və oğullar (yeni başladım)

Din adamlarının bəzən Sultandan daha güclü olduğu imperiya.Mənbələrdə bununla bağlı bir çox fakt var.Ordu əksər hallarda üsyan qaldırmaq üçün gedib əvvəlcə Şeyxülislamdan xeyr-dua alırmış.

praktiki mümkün olmayan nəzəriyyədə nələrsə vəd edən quruluş. iqtisadiyyatla ümumiyyətlə düz gəlmir.