Bütün itkilərə və dəhşətlərə baxmayaraq tibb elmi üçün böyük önəmə sahib müharibə idi.Məsələn, insan beyini ilə bağlı bir çox kəşf bu müharibə ilə bağlıdır.Müharibə zamanı həkimlər saysız hesabsız beyin zədələnmələri hadisələri ilə məşğul olmaq fürsəti tapmışdılar.Müharibədən sonra da bu araşdırmalara davam edib insan beyinin müxtəlif hissələrinin necə işlədiyinə dair bir çox məsələni ortaya çıxartdılar.

Bu gün belə istifadə olunan bəzi metodologiyaların əsası məhz bu müharibənin nəticəsidir.

səhərin altısında heç tanımadığım bir adamdan, böyük hun dövlətini və atatürkü dinləməmiz səbəb olmuş lənət imperiya. islamı imperyanın meydana gəlməsinə o qədər qatmış ki, artıq hər kəs osmanlı dəyincə islam deyir. xeyr, din və dövlət işləri bir-birinə karışmamalı. son zamanlarda türkiyede çıxan hadisələrin əsl səbəbi əslinə baxsanız din və dövlət işlərinin birbirinə qarışdırılır olmasıdır. nə qədər inkar etsələr də.

imperiya dövründə səfəvilər və ruslardan fərqli olaraq hər zaman say üstünlüyü hesabına qalib gəlmişdir ordusu. hətta məğlub olduğu döyüşlərdə də say üstünlüyü olmuşdur bəzən. tarixi boyu dini kimliyi milli kimliyini üstələmiş, dağılmağa üz tutduğu son dövrlərdə türk olduğunu xatırlamışdır.

Son zamanlarda oxuduğum məqalələrin təsirindən artıq Hitlerin dövrün yahudi politikasının qurbanı olduğuna inanmağa başlamışam.Bəlkədə yəhudi politikasına alət olmasa avropa hitler bütün o vəhşilikləri etməmiş qarşısını ala bilərdi.

Amma bu istənilən halda ibnənin biri olduğu gerçəyini dəyişdirmir.

Dünyanın ən boş imperiyası.

Mövcud olduğu dövr ərzində İslam aləmi üçün sadəcə problem mənbəyi olub.Şirvanşahlar, Şeybanilər kimi dövlətlərin sünni təbəəsinə divan tutublar.Səfəvilərin məqsədyönlü şiələşdirmə siyasəti nəticəsində yaxın şərqdə məzhəbi və etnik tarazlıq pozulmuş, o dövrdən qalan problemlər bu gündə öz həllini tapmamışdır.

səhərin altısında heç tanımadığım bir adamdan, böyük hun dövlətini və atatürkü dinləməmiz səbəb olmuş lənət imperiya. islamı imperyanın meydana gəlməsinə o qədər qatmış ki, artıq hər kəs osmanlı dəyincə islam deyir. xeyr, din və dövlət işləri bir-birinə karışmamalı. son zamanlarda türkiyede çıxan hadisələrin əsl səbəbi əslinə baxsanız din və dövlət işlərinin birbirinə qarışdırılır olmasıdır. nə qədər inkar etsələr də.

Biz tərəflərə İsmayılın dövründə gəlib çatmadığı üçün şükr edirəm.Sonralar bunlardan asılı olsaqda regionumuda Səfəvi təsiri sıfırdır.Allah Səlim xana qəni-qəni rəhmət eləsin.Çaldıranda Səfəviləri yalnızca hərbi mənada yenməmişdir.Həmçinin bu döyüşdən sonra əhli-sünnə üzərində şiə-fars səfəviliyin dini, ictimai, siyasi, mədəni təsir gücü güclü zərbə almış və daha sonrakı döyüşlərlə birlikdə bu təsir önəmini itirmişdir.

hər nə qədər öz tarixçilərimiz tərəfindən aldadılsaq da, bütün dünyanın iran dövləti kimi tanıdığı imperiya. rəsmi dili fars dili olan bu imperiyanın hakim sülaləsi kürd əsilli səfəvi xanədanından ibarət olmuşdur. yaranma yeri türklərin (bizim cənubi azərbaycanlı deyə tanımladığımız) yaşadığı ərazidə olduğundan dövləti türk dövləti adlandırmaq olar. amma nə qədər elə hey bizimdi, azərbaycanındı desək də, reallıq budur ki, o dövrdə bizim öz dövlətimiz var idi. şirvanşahlar. və bu şərəfsiz səvəfi dövləti şirvanşahlar adlı azərbaycan dövlətini işğal edib. yəni biz səfəvi adlı dövlətin müstəmləkəsi olmuşuq, sahibi yox.

Hitler Almaniyanın üz qarasıdır.Hara getsələr, üzərindən uzun illərdə keçsə bu ləkə təmizlənməyəcək.

Ancaq bir gerçək var ki, Hitler Almaniyanı içində olduğu böhrandan xilas edib qısa müddətdə Avropadakı ən güclü sənaye ölkəsinə çevirə bilmişdi.Şəxsi qabiliyyətinə gəldikdə isə, effektiv və istedadlı bir lider olması mübahisə olunmazdır.Bununla belə bərbad rəssam və yazıçı idi.

Hər 2 dünya müharibəsi İsrail dövlətinin qurulması üçün idi.Bu müharibələr 20 il aralıqla dünyanı dəhşətə saldı. Əslində Birinci dünya müharibəsindən sonra da İsraili elan edə bilərdilər.Ancaq burada yaşayacaq əhali yox idi.Yəhudilər dünyanın müxtəlif yerlərinə səpələnmiş formada yaşayırdılar.Üstəlik bir dövlətin qurulmasının təməli olan əkinçi-maldar sinifi də yəhudilər arasında çox zəif idi.Yəhudilər əsasən yaşadıqları ölkələrdə ticarətlə məşğul olardılar.Buna görə də yəhudi lobbisi Hitleri başa gətirdi.Bundan sonra Hitlerin yəhudi düşmənliyi nəticəsində yəhudilər əvvəlcə dövlət fikrinin ətrafında birləşməyə başladılar və özlərini yəhudi milyarderlərin sevgi dolu əllərinə atdılar.Həmin milyarderlərdə onları indiki İsrail ərazisinə yerləşdirib müharibənin sonunda İsrail dövlətini elan etdilər. Üstündən bir saat keçməmiş ABŞ İsrailin müstəqilliyini tanıyan ilk ölkə oldu.