Biz tərəflərə İsmayılın dövründə gəlib çatmadığı üçün şükr edirəm.Sonralar bunlardan asılı olsaqda regionumuda Səfəvi təsiri sıfırdır.Allah Səlim xana qəni-qəni rəhmət eləsin.Çaldıranda Səfəviləri yalnızca hərbi mənada yenməmişdir.Həmçinin bu döyüşdən sonra əhli-sünnə üzərində şiə-fars səfəviliyin dini, ictimai, siyasi, mədəni təsir gücü güclü zərbə almış və daha sonrakı döyüşlərlə birlikdə bu təsir önəmini itirmişdir.