qarışqaların da insanlar kimi öz aralarında müharibələr etməsidir. bir qədər fərqli cəhəti bu müharibələrdə zəif qarışqalar ön, güclülər isə arxa dəstələrdə vuruşurlar.